آریا دام در زنجان ویژه

برای دیدن عکس‌ها در اندازه اصلی روی آن کلیک نمایید

مجتمع اصلاح نژاد آریا دام زنجان

مجتمع اصلاح نژاد آریا دام زنجان
دریافته نشان بهترین تولید کننده گوسفند افشار چندقلوزا (هموزایگوت وهتروزایگوت ) از طرف جهاد کشاورزی استان زنجان

دربالاترین کیفیت دامی از لحاظ فنوتیپ وژنتیک گوسفند افشاری چندقلوزا وتحدنظارت کامل جهاد کشاورزی استان زنجان ومؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

اصلاح نژاد گوسفند افشار تولید افشار چند قولوزا همو وهترو در بهترین فنوتیپ وتضمین ژنتیک بالاترین کیفیت دام در زادگاه گوسفند افشاری استان زنجان

و تحت نظارت جهاد کشاورزی وهمکاری با موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

به مدریت:آقای حیدری

تلفن تماس:

09127424381

آریا دام در زنجان - ایران آگهی یاب - 1

آریا دام در زنجان - ایران آگهی یاب - 2

لینک کوتاه آگهی:

https://iranagahiyab.com/irlw4KEN

اشتراک گذاری آگهی: