اجاره ویلا باغ بهشت 

مجتمع تفریحی باغ بهشت از دریا

۲دقیقه و همین طور به جنگل یک ربع است

با مدیریت : موسویان

شماره تماس :

۰۹۱۲۵۹۴۷۴۷۸

۰۹۱۲۲۴۸۶۶۵۸