اقامتگاه بوم گردی یاقوت اصفهان

یاقوت آباد ،صحرا،قلعه و روستایی است،
واقع در شمال غرب اصفهان که از
شمال به کوههای مجاور واز غرب به
روستای جهاد آباد محصور میشود.
وجود آب فراوان در دل کوهپایه ها،
مالکین را به فکر ایجاد قنوات و
مشروب نمودن یاقوت آباد انداخت.
حفر ۱۰ کیلومتر قنات با صدها حلقه
چاه،آبادانی را برای این سرزمین
به ارمغان آورد.آبادانی نیز به دنبال
خود احداث قلعه و حمام و اسطبل و
غسالخانه و مدرسه وفروشگاه و …
ایجاب نمود.احداث قلاع را به بیش
یک قرن پیش تخمین زده اند. این سرزمین
بتدریج آباد ،شکوفا و معتبر گردید.
درختان مثمر غیر مثمر بسیاری ازجمله
انگور وانار وپسته و سنجد طراوت
وزیبایی وافری به یاقوت آباد بخشیده
،بلاخص انگور یاقوتی آن زبانزد خاص
وعام بوده و وجه تسمیه یاقوت آباد
از همین انگور اخذ شده .حاصل بسیار
انگور وزرد آلو و غلات و حبوبات آن
علاوه بر مصرف سالیانه،راهی بازارها ی
اطراف میشده ،اما در اوج شکوفایی
متاسفانه در حدود سال ۴۰ شمسی
ارباب وقت ،نگران از تصویب قریب الوقوع
قانون اصلاحات ارضی و به قصد
محروم کردن رعایا ،زارعین را مجبور
به ترک یاقوت آباد و تخلیه قلعه ها
نمود و از حاصل این تصمیم از یاقوت آباد،
،قلعه ای متروکه بر جای ماند.اینک به همت
زارعین سابق،بار دیگر مزارع آن آباد،
قلعه های آن مرمت وشکوه سابق
آن احیاء وتجدید شده است و جلوه
ور نق آن هر بیننده ای را بخود
مجذوب ومشغول میدارد

بوم گردی یاقوت،

درقلعه  باستانی
و در صحرای یاقوت آباد واقع شده است .
این قلعه در شمال غرب اصفهان
ودر ناحیه ای مشرف بر منطقه حفاظت
شده قامیشلو قرار گرفته است.
حالت بیابانی وکویر گونه این بوم گردی
، به روزهای آن آرامش، سکوت و
صمیمیت بخشیده و شبهای آن راپر
از ستاره و کویری ساخته،خنکای طلوع
و غروب زرد فام خورشید این سرزمین آفتاب،
لذت سکونت این بوم گردی راصد چندان میکند
ظرفیت هر اتاق ۸نفرهر اتاق یک خواب
ویک پذیرایی دارد کف خواب است
وبرای زمستان از کرسی استفاده میشود
هزینه برای هرنفر تا چهار نفر ۶۰ هزار
ومازاد تا ۸نفر ۳۰ هزار وبچه های
زیر ۱۲ سال ۳۰ هزار میباشد
فقط خانواده با کارت شناسایی
محرمیت پذیرفته میشوند

با مدیریت: عباس قمی دهنوی

تلفن تماس:

۰۹۱۳۴۴۴۱۵۲۰

۰۹۱۳۳۱۸۹۹۳۲

۰۹۱۳۸۰۵۱۰۰۵