پارسیان صنعت تندیس در زمینه سرویس و
نگهداری ،تاسیسات مکانیکی
،برقی ،تهویه مطبوع سرمایشی و
گرمایشی فعالیت داره

با مدیریت : اقای رضایی

شماره تماس :

۰۹۱۲۵۲۷۰۲۷۶