تعمیرات جت اسکی و جت بوت
تعمیرات موتور دریایی
تعمیرات تخصصی الکترونیک
و مکانیک جت اسکی
تعمیرات YAMAHA
تعمیرات SEADOO
تعمیرات KAWASAKI
تلفن تماس:
۰۹۱۱۸۹۸۳۱۰۳ نصیری
۰۹۱۱۴۴۳۸۷۰۸ مشایخ