تعمیر تخصصی گیربکس اتومات رضا در ساری
تعمیرات تخصصی انواع گیربکس های
اتوماتیک خودروهای داخلی و خارجی

بامدیریت:رضا خلیل نژاد

شماره تماس :

۰۹۱۱۵۶۹۰۳۹۱