تولید و تعمیر انواع مبل وصندلی
دوخت انواع کاورمبل سلفون و پارچه

مدیریت: حسن عابدینی

شماره تماس:

۰۹۱۶۲۵۹۷۶۳۱

۰۳۵۳۲۲۷۲۵۵۳_