تولید کننده گلاب، عرقیات و معجونهای

گیاهی درمانی(عرقیات ترکیبی )اصل کاشان

برندهای سپهر گلاب،

جهان کوروش، گلاب سهراب

دارای سیب سلامت از وزارت بهداشت و

بیش از صد رقم عرقیات و ۳۰ عنوان معجون  گیاهی

به مدیریت: توکلی

تلفن تماس:

۰۹۱۳۶۹۱۳۰۷۰

۰۳۱-۵۵۴۴۳۰۹۸

آدرس : کاشان، مشهداردهال