داربست فلزی مظلومی در انزلی ویژه

برای دیدن عکس‌ها در اندازه اصلی روی آن کلیک نمایید

نصب داربست و کفراژ تمام برج ها و برج باغ ها اجرای

پروژه های صنعتی ، تجاری و مسکونی

با مدیریت : آقای مظلومی

تلفن تماس :

۰۹۱۱۴۵۲۶۰۲۱

۰۱۳۴۴۴۰۱۵۶۸