گلدان سنگی بن سنگ در تبریز Stone pot Bon sang

برای دیدن عکس‌ها در اندازه اصلی روی آن کلیک نمایید

These pots are made of Igneous

rocks with their natural state

A great deal of research has been

done on these stones for these

pots so that the flowers have the

highest level of freshness in them

These pots have pores that do not

need drainage, so they do not

have a hole in Underneath them

The stone pots give your flowers a natural look

گلدانهای سنگی طبیعی

این گلدانها از سنگهای اذرین با حفظ حالت

طبیعی انها ساخته شده اند

در انتخاب سنگ برای این گلدانها مطالعه

زیادی انجام گرفته تا گلها حداکثر شادابی

را در انها داشته باشند

این گلدانها دارای منافذ ریزی هستن که

انها را بی نیاز از زه کشی میکند و برای همین

در زیر انها سوراخی ایجاد نشده

گلدانهای سنگی به گلهای شما جلوه ای

طبیعی میبخشند

به مدیریت: تبریزی

تلفن تماس:

۰۹۱۴۳۱۵۳۰۰۶

 

 

لینک کوتاه آگهی:

https://iranagahiyab.com/feHqU

اشتراک گذاری آگهی: