قالیشویی و مبل شویی جلوه
سرویس رفت و برگشت به تمام نقاط شهر، شستشوی انواع فرش ماشینی، دستبافت، ابریشم، گلیم،کبه
لکه گیری رایگان فرش رنگ روشن.
تحویل فرش ب صورت لول شده و کاور شده.
مدت زمان تحویل فرش ٣ روز
تعمیرات فرش، ریشه زنی، رفو گری، رنگ برداری، مبلشویی، موکت شویی، در مکان شما در اسرع وقت،
شعبه ١ خیابان شهید عمادی
شعبه ٢ سراج

با مدیریت : اثنی عشری

شماره تماس :

٠٩١٧٢١٧۴۵۵٣

٠٩١٧٢١٧۴۵٠٣

٠٧١٣٢٢۵٧٨٧۵