محصولات کنجدی زمرد اردکان یزد

برای دیدن عکس‌ها در اندازه اصلی روی آن کلیک نمایید

محصولات کنجدی زمرد اردکان یزد

حلوا ارده در سایزهای ۲۵۰و۳۰۰و۴۰۰و۵۰۰و۷۰۰و۸۰۰و۲و۵و۸و۲۰کیلویی و ارده ۴۰۰و۷۰۰و ۱۰و۲۰و

همچنین حلواخرمایی رژیمی بدون شکر مخصوص افراد دیابتی در سایز۴۰۰و۵۰۰و۸کیلویب و۲۰کیلویی

وحلواشکری در سایز ۳۵۰۰گرمی و۷کیلوگرمی

ارده شکلاتی وکرم ارده کنجد درسایز ۳۳۰گرمی و ۸کیلویی و شیره مخصوص ارده زعفرانی

درسای ۵۰۰و۸۰۰گرمی و ۱۰کیلو و۲۰کیلو

کنجد بوداده شده ۲۵۰گرمی و ۵۰۰گرمی

روغن ارده کنجد مخصوص سرخ کردنی وپخت وپز در سایز ۵۰۰و۸۰۰ویک لیتری و۲و۴لیتری و۱۰کیلویی و۲۰کیلویی

تلفن تماس:

آقای بابایی ۰۹۱۳۰۷۳۴۱۴۵

آقای هاتفی:۰۹۱۳۰۷۳۳۴۱۴۴

محصولات کنجدی زمرد اردکان یزد

لینک کوتاه آگهی:

https://iranagahiyab.com/irgCjtLl

اشتراک گذاری آگهی: