مزرعه سبز در میانه

برای دیدن عکس‌ها در اندازه اصلی روی آن کلیک نمایید

فروش انواع سم های کشاورزی

دیازینون ، فن والریت، کلروپریفوس، تیوفانات متیل یا توپسین ، سایپرمترین،ایمیدایکلوپراید،استامی پراید،دیازینون گرانول،پنکونازول، گلایفوزیت، پرتیلاکلر ،پاراکوات،  توفوردی ، اتیون، استروبی یا کروزوکسیم متیل، بیس پیریباک سدیم یا نووینو،

اسامی شرکت ها   گل سم آریا شیمی، پرتونار، کیمیاگوهر، آریا بذر جوانه

اسپیدار پردیس، خزرسم

فروش ابزارالات سمپاشی , علف زن , علف تراش

تشخیص انواع آفات و بیماری ها، مدیریت تلفیقی آفات

و بیماری ها، ارائه برنامه غذایی گیاهی

زیر نظر کارشناس ارشد گیاهپزشکی

مهندس قنبری

Diagnosis of various pests and diseases ,
Integrated management of pests and diseases, presentation of plant nutrition program , Sell poison tools .
Under the supervision of a Master of Plant Protection
Engineer :Ms Ghanbari

به مدیریت: مهندس قنبری

تلفن تماس:

09142275985

04152232556


لینک کوتاه آگهی:

https://iranagahiyab.com/irvLrdfo

اشتراک گذاری آگهی: