گروه صنعتی ایران بخار
بزرگترین تولیدکننده دیگ های بخار
دیگ آبگرم
روغن داغ
هیترهای صنعتی
کارواش بخار صنعتی

مدیریت: آقای رئیسی

شماره تماس:

۰۹۱۵۲۰۳۸۶۱۷

۰۹۱۵۲۰۶۱۵۱۳